AMBIENT

Tìm thể tích Oxi cần dùng để đốt cháy 3 lít CH4?

bởi thu hảo 24/04/2019

Đốt 3 lít khí CH4 trong V lít khí Oxi được hỗn hợp khí sau PU.Làm lạnh hỗn hợp khí sau PU để hơi nước ngưng tụ thấy còn lại 4 lít khí ( biết các khí đo ở cùng ĐK ) . Tìm V ( biết xảy ra PU : CH4 + O2 ----> CO2 + H2O )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!vuihaha

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CH4}=\dfrac{3}{22,4}=\dfrac{15}{112}\left(mol\right)\\n_{CO2}=\dfrac{4}{22,4}=\dfrac{5}{28}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  PTHH: \(CH_4+2O_2\overset{o}{\rightarrow}CO_2+2H_2O\)

  pư........\(\dfrac{15}{112}\).......\(\dfrac{15}{56}\).......\(\dfrac{15}{112}\)........\(\dfrac{15}{56}\) (mol)

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{\dfrac{15}{112}}{1}< \dfrac{\dfrac{5}{28}}{1}\)

  Vậy CO2 dư, CH4 hết.

  \(\Rightarrow V_{O2}=22,4.\dfrac{15}{56}=6\left(l\right)\)

  Vậy..........

  bởi Le Ngoc Quyen 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>