So sánh khối lượng và thể tích ở đktc biết hỗn hơp A gồm 9,033.10^24 phân tử CO, H2

bởi Nguyễn Thị Trang 20/05/2019

1. So sánh hỗn hợp A với hỗn hợp về khối lượng và thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn biết hỗn hơp A gồm 9,033 . 1024 phân tử CO, H2. Trong đó mCO= 2mH2. Hỗn hợp B gồm 4,8 lit khí H2S, SO2, SO3(điều kiện thường). Trong đó, tỉ lệ nH2S : nSO2 : nSO3.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan