Có bao nhiêu phân tử H2 trong 1ml khí H2 đktc?

bởi Hong Van 18/05/2019

có bn phân tử H2 trong 1ml khí H2 đktc

Câu trả lời (1)

  • đổi 1ml = 0,001 lít

    \(n_{H2}=\dfrac{V_{H2}}{22,4}=\dfrac{0,001}{22,4}=\dfrac{1}{22400}\left(mol\right)\)

    \(\Rightarrow\) số phân tử H2\(\dfrac{3}{11200}\) ( phân tử)

    bởi Lê Thị Mỹ Lợi 18/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan