ADMICRO
VIDEO

Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:

A. C2H5COOCH3       

B. CH3COOC2H5        

C. C2H5COOC3H7      

D. C2H5COOC2H5

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Theo đề bài: X đơn chức, tác dụng với NaOH sinh ra muối và ancol → X là este đơn chức: RCOOR’.

  Mặt khác: mX + mO2 = mCO2 + mH2O →  44.nCO2 + 18.nH2O= 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam

  Và  44.nCO2 - 18.nH2O = 1,53 gam → nCO2 = 0,09 mol ; nH2O = 0,135 mol

  nH2O > nCO2 →  Z là ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức:  CnH2n+1OH (n ≥ 1)

  nZ = nH2O – nCO2 → MZ = 46  (C2H5OH)

  MT = 30  → C2H6   

  Đáp án D

    bởi Lan Anh 15/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON