ADMICRO
VIDEO

Hỗn hợp E gồm chất X (CxHyO4N) và Y (CxHtO5N2) trong đó X không chứa chức este, Y là muối của α-amino axit no với axit nitric. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1,2M đun nóng nhẹ thấy thoát ra 0,672 lít (đktc) một amin bậc III (thể khí ở điều kiện thường). Mặt khác, m gam E tác dụng vừa đủ với a mol HCl trong dung dịch thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có 2,7 gam một axit cacboxylic. Giá trị của m và a lần lượt là

A. 9,87 và 0,03 

B. 9,84 và 0,03

C. 9,87 và 0,06  

D. 9,84 và 0,06

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chọn A.

  - X là muối của axit cacboxylic với (CH3)3N → X có dạng là HOOC-R-COONH(CH3)3

  - Y là muối của α-amino axit no với axit nitric → Y có dạng là HOOC-R’-NH3NO3.

  - Quá trình 1: 

  \(E\left\{ \begin{array}{l}
  HOOCRCOONH{(C{H_3})_3}\\
  HOOCR'N{H_3}N{O_3}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  NaOOCRCOONa,\,NaOOCR'N{H_2}\\
  \,NaN{O_3}
  \end{array} \right. + \underbrace {{{(C{H_3})}_3}N}_{0,03\,mol}\)

  + Ta có: \({n_X} = {n_{{{(C{H_3})}_3}N}} = 0,03\;mol\) →  \({n_Y} = \frac{{{n_{NaOH}} - 2{n_X}}}{2} = 0,03\;mol\)

  - Quá trình 2: HOOC-R-COONH(CH3)3 + HCl → (CH3)3NHCl + HOOC-R-COOH

  + Ta có: \({n_{HOOC - R - COOH}} = {n_{{{(C{H_3})}_3}N}} = {n_{HCl}} = 0,03mol \Rightarrow {M_{HOOC - R - COOH}} = \frac{{2,7}}{{0,03}} = 90\;(R = 0)\)

  Vậy X là HOOC-COONH(CH3)3 và Y là HOOC-C4H8-NH3NO3 \( \Rightarrow {m_E} = 9,87\;gam\)

    bởi Lan Anh 18/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON