ADMICRO
VIDEO

Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đơn chức với 300 ml dung dịch NaOH 1 M thu được muối B và hợp chất hữu cơ C. Cho C phản ứng với Na dư thu được 2,24 lit H2 (đktc). Nung B với NaOH rắn thu được khí D có tỉ khối đối với O2 bằng 0,5. Khi oxi hóa C bằng CuO được chất hữu cơ E không phản ứng với AgNO3/NH3. Xác định CTCT của A?

A. CH3COOCH2CH2CH3 

B. CH3COO-CH(CH3)2

C. C2H5COOCH2CH2CH3

D. C2H5COOCH(CH3)2 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chất C tác dụng với Na sinh ra khí H2 → C là ancol. Oxi hóa C ra E không phản ứng với AgNO3 → C không là ancol bậc 1.

  Các đáp án cho A là este đơn chức. Vậy B là muối của Na.

  Nung B với NaOH rắn tạo ra D có MD = 32.0,5 = 16. Vậy D là CH4 → Gốc R trong D là CH3-.

  Đặt công thức của A là RCOOR’

  CH3COOR’ + NaOH → CH3COONa + R’OH

  R’OH + Na → R’ONa + H2

  Ta có: nH = 0,1 mol → nAncol = 2.0,1 = 0,2 mol

  nNaOH = 0,3 mol > nAncol → NaOH dư, este phản ứng hết.

  → nEste = nAncol = 0,2 mol

  → Meste = 20,4/0,2 = 102 → R’ = 102 – 59 = 43

  → gốc R’ là C3H7- và ancol bậc 2 → đáp án B đúng

    bởi Vương Anh Tú 10/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON