ADMICRO
VIDEO

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7

B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đặt công thức trung bình của 2 este X, Y là: CnH2n+1COOmH2m+1 

  Vì X, Y đều là este đơn chức, no, mạch hở nên: nH2O = nCO2 = 6,38/44 = 0,145 mol

  → meste + mO2 = 44. nCO2 + 18.nH2O  → meste = 3,31 gam

  neste  = nCO2 + 1/2nH2O – nO2 = 0,04 mol

  → nmuối  = neste = 0,04 mol  → Mmuối = 14n + 84 = 3,92/0,04 = 98 → n = 1

  Mặt khác: M este = 3,31/0,04 = 82,75 → 12.1 + 46 + 14m = 82,75 →  m = 1,77

  Vậy: X là CH3COOCH3 và Y là CH3COOC2H5 → đáp án C

    bởi Phạm Phú Lộc Nữ 15/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON