cách giải bài này

bởi Huynh Huy ngày 15/02/2018

hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe(no3)2 al(no3)3 nh4cl vào nước . chia dung dịch làm 3 phần bằng nhau

   phần 1 td hcl dư đun nóng thoát ra 0,448 lít NO. thêm tiếp Cu dư thấy thoát ra thêm 3,584 lít NO

   phần 2 td dd AgNO3 dư tạo 9,35 gam kết tủa

   phần 3 td dd NaOH dư sau khi kết thúc phản ứng , dung dịch thu được giảm m gam so với dung dịch ban đầu

NO là sản phẩm khử duy nhất

  tim    m

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Hỗn hợp E gồm X là ancol no đơn chức, Y là este no, đơn chức và Z là este hai chức, có một nối đôi (đều mạch hở, Y và Z có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 6,38 gam E thu được 5,824 lít CO2 và 4,86 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 20     B. 19       C. 22         D. 21

 • hóa học 12

  bởi Trang Nguyễn ngày 09/05/2018 |   1 Trả lời

  Cho 6,88 gam hỗn hợp X gồm bột Mg và MgO vào dung dịch HCl dư, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và thoát ra 2,688 lít khí (đo ở đktc). Khối lượng của MgO có trong 6,88 gam X là A. 4 gam. B. 4,8 gam. C. 2,88 gam. D. 3,2 gam.

 • Giải thích

  bởi Vu Manh Hien ngày 07/05/2018 |   0 Trả lời

  Tại sao đáp án của cau hỏi: X là C8H12O4 là este thuần chức của etylen glicol. X không có khả năng tráng bạc. Có bao nhiêu chất có thể là X (tính cả đồng phân hình học Cis – Trans) lại là 5?

 • cho 7.65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (Al chiếm 60% khối lượng)tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2).Cho dd BaCl2 dư vào Z đến khi các PƯ xảy ra hoàn toàn ,thu được 93,2gam kết tủa .còn nếu cho Z pư với NaOH thì lượng NaOH pư tối đa là 0,935 mol. giá trị của m gần nhất với giá trị nào ?

  A.2,5       B.3,0        C.1,0        D.1,5