YOMEDIA
NONE

Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hidro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là

A. 33,33%

B. 50%

C. 66,67%

D. 25%

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Đáp án B

  Chọn 1 mol butan ban đầu. Có: 1C4H10 → 1 ankan +1 anken

  Do đó số mol khí tăng lên chính là số mol C4H10 phản ứng.

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng ta có:

  m trước = m sau → M trước. n trước = M sau. n sau

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{M_{truoc}}}}{{{M_{sau}}}} = \frac{{{n_{sau}}}}{{{n_{truoc}}}} \to \frac{{58}}{{21,75.2}} = \frac{{{n_X}}}{{{n_{bu\tan }}}}\\
   \to {n_X} = \frac{4}{3}mol
  \end{array}\)

  m butan phản ứng = nX - n butan đầu = 4/3 - 1 = 1/3 mol

  nC4H10 dư = 1 - 1/3 = 2/3

  Vậy %VC4H10 (X) = 2/3 : 4/3 = 50%

    bởi thùy trang 27/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON