bai tạp vè muôi a xit

bởi tran jhj ngày 09/01/2018

cho 15,3g hợp chất X ( có 2 nguyên tố) vào dung dịch KHCO3. Phản ứng xong được chất kết tủa và dung dịch Y chứa 2 bazo kiêm có số mol bằng nhau. Cho tiếp 0,5 mol K2CO3 vao ung dịch Y phản ứng xonglượng kết tủa tăng thêm và  được dung dịch Z chỉ còn a mol 1 bazo kiềm duy nhất

1. Tìm chất X rồi viết phương trình minh họa?

2, tính khối lượng chất kết tủa và tính a?

3, Chất X để ngoài không khí thấy khối lượng tăng. giải thích?

 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Hòa tan hoàn toàn m(g) X: Al3+Mn+ (tỉ lệ mol 2:1) và SO42- vào H2O thu được ddA.
  TN1: Cho từ từ V(ml) dd NaOH 2M + ddA -> kết tủa tăng dần đến 42,4g sau đó giảm dần đến 11,6g thì không đổi, lúc này dừng cho dd NaOH.
  TN2: Cho m(g) X tác dụng vừa đủ 416g dung dịch BaCl2 40% thu được ddB
  a) Tìm M, tính m
  b) Tính V dung dịch NaOH đã dùng ở TN1.
  c) Tính m ddB

 • Hòa tan hoàn toàn m(g) X: Al3+Mn+ (tỉ lệ mol 2:1) và SO42- vào H2O thu được ddA.
  TN1: Cho từ từ V(ml) dd NaOH 2M + ddA -> kết tủa tăng dần đến 42,4g sau đó giảm dần đến 11,6g thì không đổi, lúc này dừng cho dd NaOH.
  TN2: Cho m(g) X tác dụng vừa đủ 416g dung dịch BaCl2 40% thu được ddB
  a) Tìm M, tính m
  b) Tính V dung dịch NaOH đã dùng ở TN1.
  c) Tính m ddB

 • xác định CTPT

  bởi Khuê Kim ngày 01/06/2018 |   0 Trả lời

  đốt cháy hoàn toàn hh 2 ankan liên tiếp thu được 2,688 lít đktc hh hơi gồm CO2 và nước . Hỗn hợp này có tỉ khối hơi so với hidro bằng 14,3 .

  a)Tìm CTPTcủa 2 ankan đó

  b)Tính phần trăm khối kuwowngj mỗi ankan có trong 4,48ml hh

   

 • aE xin chỉ giúp

  bởi van dai ngày 18/05/2018 |   0 Trả lời

  cho đầy 1 chai dung dịch chứa axit sau đó cho vào trong chai 1 chiếc đinh chừng 2 ngày sau ta thấy ở dưới đắy chai có 1 chút bột sắt và chai dung dịch đã chuyển thành mau vàng cam để chừng 4 ngày nước dung dich sẽ thanh màu đỏ.vậy làm cách nào để cho chai dung dichk trở lại thanh màu trắng được?

 • Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 3,6 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 4,8 lít CO2 ( đktc) và 3,6 gam nước.Tìm 2 ancol đó?

 • hoas học 11

  bởi Lương Huyền ngày 04/05/2018 |   0 Trả lời

  Rượu no X là đồng đằng của atylen glicol,có phần trăm khối lượng oxi bằng 35,55%. X hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo thoả mãn của X là