Ankan . các bạn giúp mik vs

bởi Tường Vy ngày 11/01/2018

một ankan có 12 nguyến tử H trong phân tử . xác định công thức phân tử 

Câu trả lời (1)

 • Công thức tổng quát của ankan là CnH2n+2

  Mà số nguyên tử H = 12 phải hơm.

  2n+ 2 = 12 => n = 5

  C5H12

  bởi Đan Nguyên ngày 14/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • xác định CTPT

  bởi Khuê Kim ngày 01/06/2018 |   0 Trả lời

  đốt cháy hoàn toàn hh 2 ankan liên tiếp thu được 2,688 lít đktc hh hơi gồm CO2 và nước . Hỗn hợp này có tỉ khối hơi so với hidro bằng 14,3 .

  a)Tìm CTPTcủa 2 ankan đó

  b)Tính phần trăm khối kuwowngj mỗi ankan có trong 4,48ml hh