Xác định tên gọi của đơn chất halogen.

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 10/11/2018

cho 11,2g Fe tác dụng với đơn chất halogen, sau phản ứng thu được 32,5g muối sắt halogenua. Xác định tên gọi của đơn chất halogen.

Câu trả lời (3)

 • Gọi tên của đơn chất halogen là X

  \(Fe+3X\underrightarrow{t^o}FeX_3\)

  ta có :\(\dfrac{56}{11,2}=\dfrac{56+3X}{32,5}\) => X = 35,5

  Vậy X là Clo ( Cl )

  bởi Bích Hằng Nguyễn Thị 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu hằng

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và Zn trong 700ml dung dịch HCl 0,2M vừa đủ. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp gồm 2 muối khan cân nặng 9,25 gam. Tính thành phần % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 2: ChoCho 15,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl thu được 36,7 gam muối. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  Câu 3: Cho 27,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 15,68 lít H2 ( đktc ). Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu và tính khối lượng muối clorua thu được

  Câu 4: Hòa tan hết 13,9 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HCl dư thu được V ( lít ) khí ( đktc ) và dung dịch ( A ). Cô cạn dung dịch ( A ) thu được 38,75 gam muối khan. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính giá trị của V c) Tính khối lượng dung dịch HCl 25% đã dùng, biết đã dùng dư 20% so với cần thiết

  Câu 5: Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl 2M dư, thu được 5,6 lít khí ( đktc ) và dung dịch A. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết dùng dư 10% so với lượng cần thiết c) Cho khí Cl2 dư qua dung dịch A rồi cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu muối khan

  Các bạn ơi! Các bạn giúp mình làm 5 câu hỏi mình đã ghi trên nha! Mấy bạn giúp mình giải hết 5 câu hỏi nha tại hơi khó.

 • bich thu

  Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học : MgCl2 ; NaCl ; BaCl2; H2so4

 • trang lan

  1) Cho 1,03g muối Natri halogen (NaX) tác dụng hết với dd AgNO3 dư thì thu được một kết tủa. Kết tủa này sau phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08g Ag. Xác định X.

  2) Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX và NaYl (X,Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO3 dư thu được 4,75g kết tủa. Xác định X và Y.

  3) Cho dd chứa 6,03g hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY (X,Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dd AgNO3 (dư), thu được 8,61g kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaY trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?

  4) Cho 13,44 lít khí Clo (đktc) đi qua 2,5 lít dd KOH ở 100°C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 37,25g KCl. Dung dich KOH trên có nồng độ là ?

  5) Cho 25g nước Clo vào một dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm nếu cô cạn dd thì còn lại 1,61g chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%. Vậy nồng đọ % của nước Clo là bao nhiêu ?

  6) Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm Clo và Oxi phản ứng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm Mg và Al tạo ra 42,34g hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần % khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp B là bao nhiêu ?

  (Trình bày theo dạng tự luận. Các bạn cố gắng giúp mình nhé! Mình đang cần gấp)

 • Lê Tấn Vũ

  1 hh gồm 3 muối Nà, NaCl, Nabr nặng 4,82 g. hòa tan hoàn toàn trong nước đc dd A. sục khí clo dư vào dd A rồi cô cạn hoàn toàn dd sau phản ứng thu đc 3,93 gam muối khan. lấy 1/2 lượng muối khan này hòa tan vào nước rồi cho sản phảm phản ứng với dd AgNO3 dư thì thu đc 4,305 gam kết tủa. viết pt phản ứng và tính % khối lượng các muối trong hh ban đầu

  mong mn giúp mk

 • minh dương

  Hòa tan 10,55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2,24 lít khí (đktc).
  a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
  b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

 • trang lan

  Sục khí Cl2 vào dung dịch chứa đồng thời 3 muối NaCl, NaBr , NaI . Viết ptpu xảy ra theo thứ tự ưu tiên

 • hoàng duy

  trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp khí Hidroclorua có thể điều chế bằng phương pháp sunfat, vậy có thể dùng phương pháp này để điều chế các khí Hidrohalogenua khác đươc không? viết PTHH minh chứng

 • Thanh Truc

  Bài 1: Dãy aixt nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần:

  A. HCl, HBr, HI, HF.

  B. HBr, HI, HF, HCl.

  C. HI, HBr, HCl, HF.

  D. HF, HCl, HBr, HI.

 • Thụy Mây

  Chất A là muối halogenua của Canxi .Cho 0.2g A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thì thu được 0.376g kết tủa .
  Tìm công thức X

  Chất A là muối halogenua của Canxi .Cho 0.2g A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thì thu được 0.376g kết tủa .
  Tìm công thức X

 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Nhận biết các dung dịch sau:

  HCL, NaCL , NaNO3 , H