ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng mỗi kim loại Na và K trong hỗn hợp ban đầu

hòa tan 8,5g hỗn hợp gồm kali và natri vào dd HCL vừa đủ sau pư thu đk 3,36l khí H2 ở đktc

A. Viết pư sảy ra

B. Tính khối lượng mỗi kl trong hỗn hợp ban đầu

C. Tính tổng khối lượng muối thu đk sau pư

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a/

  2K+2HCl\(\rightarrow\)2KCl+H\(_2\)

  a a \(\dfrac{1}{2}\)a(mol)

  2Na+2HCl\(\rightarrow\)2NaCl+H\(_2\)

  b b \(\dfrac{1}{2}\)b (mol)

  n\(_{H_2}\)=\(\dfrac{3,36}{22,4}\)=0,15(mol)

  gọi số mol của kali trong hỗn hợp là a;natri là b ta có hệ phương trình:

  \(\dfrac{1}{2}a+\dfrac{1}{2}b\)=0,15

  39a+23b=8,5

  ⇔a=0,1(mol)

  b=0,2(mol)

  →m\(_K\)=0,1.39=3,9(g)

  →m\(_{Na}\)=8,5-3,9=4,6(mol)

  n\(_{KCl}\)=n\(_K\)=0,1(mol)

  →m\(_{KCl}\)=0,1.74,5=7,45(g)

  tươn tự:m\(_{NaCl}\)=0,2.58,5=11,7(g)

  →m\(_{muối}\)=7,45+11,7=19,15(g)

    bởi Trần Linh 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON