Hóa học hsg aaaaaaaaaaa

bởi Trần Hồ Khoa Nguyên ngày 12/02/2018

Nhiệt phân hoàn toàn 13,24 gam muối nitrat của kim loại R thu được một oxit và 2,24 hỗn hợp khí NO2 và O2 ở đktc. Tìm R

Câu trả lời (1)

 • 4R(NO3)n-> 2R2On+4nNO2+nO2

  0,08/n.                       0,08.     0,02

  nO2=0,02

  nNO2=0,08

  =>n muối=0,08/n

  0,08/n *(R+62n)=13,24

  <=>R/n=207/2 =>Pb

  bởi Nguyễn Tiến Hùng ngày 13/02/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan