câu hỏi về đồng vị

bởi Hữu Toàn Nguyễn ngày 14/09/2017

Hidro có 3 đồng vị là 1H, 2H,3H và oxi có 3 đồng vị là 16O, 17O,18O Có thể có bao nhiêu phân tử nước khác nhau tạo nên từ các đồng vị trên ?

 

Câu trả lời (2)

 • Cấu tạo của 1 phân tử nước là H2O. Như vậy nó được cấu thành từ 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O

  1H-16O-1H  2H-16O-2H   3H-16O-3H    

  1H-17O-1H  2H-17O-2H   3H-17O-3H   

  1H-18O-1H  2H-18O-2H   3H-18O-3H   

  (Đồng vị có H giống nhau)

  1H-16O-2H  1H-17O-2H   1H-18O-2H    

  1H-16O-3H  1H-17O-3H   1H-18O-3H    

  2H-16O-3H  2H-17O-3H   2H-18O-3H   

  (Đồng vị có H khác nhau)

  = 18 đồng vị

  bởi hi hi ngày 14/09/2017
  Like (0)
 • Áp dụng công thức số phân tử dạng A2B được tạo thành từ n đồng vị của A và m đồng vị của B là \(\frac{{m.n(n + 1)}}{2}\)

  NO2 có \(\frac{{2.3.(3 + 1)}}{2} = 12\) phân tử

  N2O có \(\frac{{3.2.(2 + 1)}}{2} = 9\) phân tử

  H2O có \(\frac{{3.3.(3 + 1)}}{2} = 18\) phân tử

  bởi Anh Trần ngày 14/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Trong nước, hiđro tồn tại hai đồng vị 1H và 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro là 1,008; của oxi là 16. Số nguyên tử đồng vị của 2H có trong 1 ml nước nguyên chất (d = 1 gam/ml) là bao nhiêu ?

 • Thầy/ cô cho em hỏi bài tập này với ạ.

  Trong tự nhiên kali có hai đồng vị  \(_{19}^{39}K\) và \({}_{19}^{41}K\). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của \(_{19}^{39}K\)  có trong KClO4 (Cho O = 16; Cl = 35,5; K = 39,13).

 • Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị X= 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số proton của đồng vị Y hơn số nơtron của đồng vị X là:

  A.1

  B.2

  C.4

  D.6 

 • giúp mk vs

  1. biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56, một nguyên tử sắt có 26e. số hạt e có trong 5,6g sắt là bao nhiêu?//

  2. đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu ( chiếm 27% số nguyên tử). hỏi 0,5 mol Cu có khối lượng bnhiu gam ?

 • Bài này làm sao mn ơi!!!!!!!!!!!!

  Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: \(_{17}^{37}\textrm{Cl}\) chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là \(_{17}^{35}\textrm{Cl}\). Thành phần % theo khối lượng của \(_{17}^{37}\textrm{Cl}\) trong HClO4 là:

 • Đề bài:

  Có 3 đồng vị của nguyên tố X, mà tổng số hạt trong 3 nguyên tử đồng vị là 75. Trong đồng vị 1, số p bằng số n, đồng vị 2 có số n kém thua đồng vị 3 là 1. 
  a) Xác định số khối của mỗi đồng vị. 
  b) Trong X, số nguyên tử của các đồng vị thứ nhất, 2,3 lần lượt theo tỉ lệ 115:3:2. Tìm khối lượng mol trung bình của X !