Bài tập đồng vị

bởi nguyễn ngọc ngày 08/09/2017

cho em phương pháp giải bài này với ạ.

Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị:99,757% 16O :0.039% 17O:0.204% 18O.?

Tinh số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 ngtử 17O

Câu trả lời (1)

 • Bạn học về nguyên tử khối trung bình rồi đúng không? Đề bài bắt tính số nguyên tử của mỗi loại đồng bị khi có 1 nguyên tử O ntk 17 thì ta sẽ dựa vào % của đồng vị O ntk 17 suy ra số nguyên tử O trung bình. Từ đó lấy giá trị đó nhân với lần lượt các % của đồng vị còn lại sẽ thu được số nguyên tử của mỗi loại.

  Cụ thể như này:

  1 nguyên tử 17O chiếm 0,039% tổng số nguyên tử O => tổng số nguyên tử O là 
  \(N = \frac{{1 \times 100}}{{0,039}} \approx 2564\)
  số nguyên tử 16O chiếm 99,757% tổng số nguyên tử O 
  => số nguyên tử 16O = \(\frac{{2564 \times 99,757}}{{100}} \approx 2558\)

  số nguyên 18O = tổng số nguyên tử O - số nguyên tử 16O - số nguyên tử 17

  => số nguyên 18O = 2564 - 2558 - 1 = 5 nguyên tử

  bởi hi hi ngày 09/09/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Trong nước, hiđro tồn tại hai đồng vị 1H và 2H. Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro là 1,008; của oxi là 16. Số nguyên tử đồng vị của 2H có trong 1 ml nước nguyên chất (d = 1 gam/ml) là bao nhiêu ?

 • Thầy/ cô cho em hỏi bài tập này với ạ.

  Trong tự nhiên kali có hai đồng vị  \(_{19}^{39}K\) và \({}_{19}^{41}K\). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của \(_{19}^{39}K\)  có trong KClO4 (Cho O = 16; Cl = 35,5; K = 39,13).

 • Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị X= 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số proton của đồng vị Y hơn số nơtron của đồng vị X là:

  A.1

  B.2

  C.4

  D.6 

 • giúp mk vs

  1. biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56, một nguyên tử sắt có 26e. số hạt e có trong 5,6g sắt là bao nhiêu?//

  2. đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu ( chiếm 27% số nguyên tử). hỏi 0,5 mol Cu có khối lượng bnhiu gam ?

 • Bài này làm sao mn ơi!!!!!!!!!!!!

  Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: \(_{17}^{37}\textrm{Cl}\) chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là \(_{17}^{35}\textrm{Cl}\). Thành phần % theo khối lượng của \(_{17}^{37}\textrm{Cl}\) trong HClO4 là:

 • Đề bài:

  Có 3 đồng vị của nguyên tố X, mà tổng số hạt trong 3 nguyên tử đồng vị là 75. Trong đồng vị 1, số p bằng số n, đồng vị 2 có số n kém thua đồng vị 3 là 1. 
  a) Xác định số khối của mỗi đồng vị. 
  b) Trong X, số nguyên tử của các đồng vị thứ nhất, 2,3 lần lượt theo tỉ lệ 115:3:2. Tìm khối lượng mol trung bình của X !