YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 7,2g magie vào dung dịch HCl thu được magie clorua (MgCl2) và khí hiđrô.

a. Tính thể tích khí hiđrô sinh ra (đktc).

b. Nếu cho lượng kim loại trên vào 200g dung dịch HCl. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.( Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5 ) 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Hòa tan 11,7g Kim loại A (chưa rõ hóa trị) vào nước dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Tìm kim loại A?    (Ba = 137,  Na = 23,  K = 39,  Ca = 40)    

  Số mol của magie: \({n_{Mg}} = \frac{{7,2}}{{24}} = 0,3\,mol\)

  \(\begin{array}{l} PTHH:\,Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3 \end{array}\)

  a. Thể tích khí hiđrô sinh ra (đktc):

  \({V_{{H_2}}} = 0,3.22,4 = 3,36\,L\)

  b. 

  \({m_{MgC{l_2}}} = 0,3.95 = 28,5\,g\)

  \({m_{ddMgCl{ & _2}}} = {m_{Mg}} + {m_{{\rm{dd}}HCl}} - {m_{{H_2}}} = 7,2 + 200 - 0,3.2 = 206,6\,g\)

  \(C\%_{ddMgC{l_2}} = \frac{{{m_{MgC{l_2}}}}}{{{m_{ddMgC{l_2}}}}}.100 = \frac{{28,5}}{{206,6}}.100 \approx 13,79\% \)

   

    bởi Mai Đào 18/03/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF