Bài tập về phản ứng cộng của Anken

bởi Ngô Thu Hiền Hiền 02/02/2019

Hỗn hợp A gồm 2 anken.Khi dẫn 3,696 lít A đi qua bình đựng nước brom dư thấy bình nặng thêm 7 g.Khi cho 7,392 lít A với 3,696 lít H2 đi qua N nung nóng thu được hỗn hợp khí B.Tính tỉ khối của B so vs etan?(các phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích khí đo ở đktc).Mọi người giải(tự luận) giúp ạmail

Câu trả lời (1)

 •  gọi hỗn hợp anken có ct CnH2n => Mhh=\frac{7}{\frac{3,696}{22,4}}=\frac{1400}{33}

  ta có CnH2n + H2-> CnH2n

           0.165   0.165    0,165

   => nhh sau = 0.33 mol 

  => Mhh sau = mhh/n= 128,55 => d hh/etan= 4.285

  bởi TuấnAnh TuấnAnh 10/02/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Đỗ Ngọc Thảo

  1. Đọc tên thay thế

  a)(CH3)2CH_CHCL_CH2_CH(C2H5)_CH2_CH3

  b)(CH3)3C_CH2_C(CH3)3

  2. Đốt cháy hoàn toàn 0,448 lít anken ở thể khí cần nhiều hơn 2,24 lít O2. Các khí đo ở đktc. Anken có CTPT?

  3. Cho vào ống nghiệm 10ml ankan ( thể khí) và 80 ml O2. Bật tia lửa điện cho phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đem ngưng tụ hơi nước thu được hỗn hợp A thấy có 30ml khí A bị hấp thụ bởi Photpho( các khí đo ở đktc). Công thức ankan A và thể tích?

   

   

 • Lưu Đặng Trung Cheng

  Đốt cháy hoàn toàn 4,85 gam hỗn hợp A gồm 3 kim loại X, Y, Z với hóa trị I, II, III bằng O2 dư thu được 7,25 gam hỗn hợp rắn B gồm 3 chất. Hỗn hợp B tan hết trong nước thu được dung dịch C và 0.448lít khí D ở đktc. Sục CO2 dư vào dung dịch C thấy tạo thành 2 kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi nung đến khối lượng không đổi được hỗn hợp E gồm 2 oxit. Cho dòng CO dư qua hỗn hợp E nung nóng được hỗn hợp khí F. Cho F tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 1 gam kết tủa. 
  a, Xác định X, Y, Z. Biết mỗi kim loại chỉ có một hóa trị, X đốt tạo ra Peoxit 
  b, Nếu cho dung dịch FeCl3 dư vào dung dịch C thì thu được m gam kết tủa G. Tìm m

 • Mai Đăng

  Đốt cháy hoàn toàn 1,5 g hidrocacbon A rồi dẫn sản phẩm vào V ml dd Ba(OH)2 0,2M( pứ vừa đủ). Sau phản ứng thu dc 7,88 g kết tủa và dd X. Nung nóng X thu dc 5,91 g kết tủa>

  A) tìm công thức phân tử của A

  b) tìm thể tích dd Ba(OH)ban đầu

  c) cho lượng A ở trên td vs khí Clo theo tỉ lệ 1:1(as) giả sử pứ chỉ tạo dẫn xuất monoclo>

 • Dong Tran Phuong

  Cho 18g hỗn hợp gồm Fe,Cu tác dụng với dd HCL dư thu được 4.48 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại

 • Kyo Akira

  lấy 20.16 lít co2 và o2 có khối lượng trung bính 33.333 trộn với một lượng hỗn hợp X (X là hidrocacbon)  thu được hỗn hợp M có khối lượng trung bình 35 . đốt cháy hỗn hợp M , phản ứng xong ngưng tụ h2o được hỗn hợp N có khối lượng trung bình 43.5 trong đó X chiếm 33.33% so với một lượng ban đầu . xác định công thức phân tử X

 • Midoriya Izuku

  Sản xuất vôi được tiến hành qua hai công đoạn chính. Đá vôi ( thành phần chính là chất canxi cacbonat) được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau. Sau đó đá vôi được xếp vào lò nung nóng thì thu được vôi sống ( chất canxi oxit), và khí cacbon đioxit thoát ra.

     Hãy cho biết ở công đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí, công đoạn nào xảy ra hiện tượng hóa học. Giải thích.

 • Midoriya Izuku

  Trong số những quá trình kể dưới đây, hãy cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích:

     a) Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.

     b) Hòa tan axit axetic vào nước được dung dịch axit axetic loãng, dùng làm giấm ăn.

     c) Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ.

     d) Để rượu nhạt (rượu có tỉ lệ nhỏ chất rượu etylic tan trong nước) lâu ngày ngoài không khí, rượu nhạt lên men và chuyển thành giấm chua.

   

 • Midoriya Izuku

  Hãy phân tích cho biết trường hợp nào xảy ra hiện tượng hóa học, trường hợp nào xảy ra hiện tượng vật lí.

     a) Khi mở nút chai nước giải khát loại có ga thấy bọt sủi lên.

     b) Hòa vôi sống vào nước được vôi tôi (vôi tôi là chất canxi hidro oxit, nước vôi trong là dung dịch chất này).

 • Midoriya Izuku

  Sản xuất vôi được tiến hành qua hai công đoạn chính. Đá vôi ( thành phần chính là chất canxi cacbonat) được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau. Sau đó đá vôi được xếp vào lò nung nóng thì thu được vôi sống ( chất canxi oxit), và khí cacbon đioxit thoát ra.

     Hãy cho biết ở công đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí, công đoạn nào xảy ra hiện tượng hóa học. Giải thích.

 • Midoriya Izuku

  a) Hãy giải thích tạo sao khi để ngọn nến đến gần là cồn đã bắt cháy.

  Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

     b) Biết rằng cồn cháy được là có sự tham gia của khí oxi, tạo ra nước và khí cacbon dioxit. Viết phương trình chữ của phản ứng.