Hỏi đáp GDCD

Hỏi đáp GDCD

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Allen Walker

  GDCD 7 !!!!

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan ?

  (1) Xem bói ;

  (2) Xin thẻ ;

  (3) Lên đồng ;

  (4) Yểm bùa ;

  (5) Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao ;

  (6) Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên ;

  (7) Đi lễ chùa ;

  (8) Đi lễ nhà thờ.

  Theo dõi (0) 19 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  GDCD 7 !!!!

  bởi Allen Walker 10/01/2019

   Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

   Chính sách tôn giáo và pháp luật của Nhà nước ta đã quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Những hành vị như thế nào là vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn gỉáo ? Cho ví dụ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

   Theo em, người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không ?

  Hãy phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  GDCD 7 !!!!

  bởi Allen Walker 10/01/2019

  Hãy xây dựng kế hoạch một buổi tham gia dọn vệ sinh tại các di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh ở địa phương.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  GDCD 7 !!!!

  bởi Allen Walker 10/01/2019

   Hãy tìm hiểu một vài việc làm của những người xung quanh mà em cho đó là những hành vi bảo vệ hoặc xâm hại đến di sản văn hoá.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  GDCD 7 !!!!

  bởi Allen Walker 10/01/2019

   Em hãy tìm hiểu và trình bày tóm tắt về một vài loại di sản văn hoá vật thể hoặc di sản văn hoá phi vật thể của địa phương, của đất nước mà em biết.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

   Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên vách các hang động có những chữ khắc hoặc viết chằng chịt tên, ngày tháng của những người đến thăm, bạn Dung bày tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại, có một số bạn lại đồng tình, vì theo họ thì việc khắc chữ trên vách đá là một kỉ niệm của du khách để cho hậu thế biết: nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào.

  - Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn, bảo vệ, hoặc phá hoại di sản văn hoá ?

  (1) Đập phá các di sản văn hoá ;

  (2) Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp ;

  (3) Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm ;

  (4) Lấy cắp cổ vật về nhà ;

  (5) Buôn bán cổ vật không có giấy phép ;

  (6) Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích ;

  (7) Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh ;

  (8) Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá ;

  (9) Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử ;

  (10) Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu ;

  (11) Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật ;

  (12) Giúp các cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn những người phá hoại di sản văn hoá ;

  (13) Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất của các di tích đã được xếp hạng.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Hãy giải thích câu thành ngữ “Rừng vàng, biển bạc”

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Allen Walker

  Sau khi học xong bài này, theo em, học sinh chúng ta sẽ phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường ?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy