Hỏi đáp GDCD Lớp 10

 • Cho ví dụ về các trạng thái của lương tâm

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • GDCD10 bài 10

  bởi Linh Lê ngày 01/03/2018

  nêu 2 vd chứng minh pháp luật và đạo đức có mối quan hệ với nhau là cùng điều chỉnh hành vi con người

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đạo đức pháp luật

  bởi Lê Quyền ngày 19/01/2018

  Hãy tìm ví dụ về hành vi vừa có đạo đức vừa có pháp luật. Nếu không có đạo đức thì sao.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ca dao tuc ngu

  bởi Võ Emily ngày 17/12/2017

  những câu ca dao nói về thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lí, ghi rõ giúp em 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • phủ định siêu hình và phủ định biện chứng có điểm gì giống nhau k ạ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ôn tập học kì

  bởi Nhi Nhi ngày 17/12/2017

  Nội dung vấn đề cơ bản của triết học gồm có hai mặt hay hai vấn đề

  sự vận động của thế giới vật chất là quá trình mang tính khách quan hay chủ quan

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hiện tượng thanh sắt bị han gỉ thuộc hình thức vận động nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • con người có thể hạn chế được tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khuynh hướng phát triển

  bởi Quynh Thu ngày 28/11/2017

  2 khuynh hướng phát triển là 2 khuynh hướng nào vậy ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hình chữ nhật có chiều dài là 50cm. Người ta có thể tăng và giảm chiều rộng theo hai phía để giải thích sự biến đổi của hình học

  a, Lượng của hình chữ nhật thay đổi như thế nào

  b, Chất mới của hình chư nhật là gì

  c, Xác định độ và nút.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nếu như có người nói 'con tàu thì vận động nhưng đường tàu thì không' ý kiến của em như thế nào 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1/ Trong đời sống văn hóa hiện nay ở nước ta, ben cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những thủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xây dựng chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn triết học?

  2/ Em hãy lấy ví dụ 1 vài mâu thuẫn trg cuộc sống. Sau đó vận dụng quan điểm triết học để giải quyết triệt để mâu thuẫn đó?

  Theo dõi (2) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy