Giáo dục công dân lớp 9

bởi Nguyễn Lê Bảo Tiên ngày 14/12/2017

Hiện nay các bạn trẻ ít ưa thích loại hình tuồng, chèo... Em suy nghĩ gì về điều đó???

Các em cần làm gì để giữ gìn và phát triển các loại hình này?

(có ai biết giúp e vs ạ)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan