giáo dục công dân

bởi lê thành đạt ngày 16/12/2017

kỉ luật là gì

Câu trả lời (1)

  • Kỷ luật là sự rèn luyện đặc biệt về tinh thần và tính cách nhằm tạo ra sự tự chủ, phục tùng. Kỷ luật giúp đào tạo con người, nhờ có kỷ luật năng lực con người được tập trung để hướng đến một mục tiêu, nhờ đó ta có thể đi tới chỗ thành công.

    bởi Phan Trần Thảo Nhi ngày 18/03/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn