cái đề kiểm tra hk1 môn GDCD tôi làm đúng hết rồi sao họ bảo sai và có câu

bởi Su Hac ngày 20/12/2017

Theo em, hành vi nào thể hiện chấp hành luật lệ An toàn giao thông ?

  • A. Đi vượt đèn đỏ
  • B. Đi đúng phần đường quy định.
  • C. Đá bóng dưới hành lang, lòng đường
  • D. Đi xe đạp hàng ba, hàng tư

Sai

Ẩn đáp án

Đáp án đúng: A

Chưa có lời giải!

tôi chọn câu B

Câu trả lời (3)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan