Vi phạm dân sự là gì ?

bởi Yến Nhi Võ Thị ngày 17/12/2017

Vi phạm dân sự là gì

Câu trả lời (1)

  • vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân 

    bởi Trần Thị Ngọc Hân ngày 07/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan