Các hình thức thực hiện pháp Luật

bởi Tran Luong ngày 01/06/2017

Chị x bị công ty chấm dứt hợp đồng sau khi mới sinh con. Chị đã khiếu nại, giám đốc cũng đã giải quyết cho chị. Trong trường hợp này, chị x và giám đốc đã

A, sử dụng p.luật và thi hành p.luật.    

B. Sử dụng p.luật  và tuân thủ p.luật.

C. Sử dụng p.luật và áp dụng p.luật

Câu trả lời (3)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan