Đạo đức pháp luật

bởi Lê Quyền ngày 19/01/2018

Hãy tìm ví dụ về hành vi vừa có đạo đức vừa có pháp luật. Nếu không có đạo đức thì sao.

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

  • GDCD10 bài 10

    bởi Linh Lê ngày 01/03/2018 |   0 Trả lời

    nêu 2 vd chứng minh pháp luật và đạo đức có mối quan hệ với nhau là cùng điều chỉnh hành vi con người