Hỏi đáp Địa Lý Lớp 10

 • 1.64% sản lượng điện là do ngành nào sản xuất?

  2.ngành dịch vụ không khói là tên gijkhacs của ngành nào?

  3.quốc gia có sản lượng cam đứng đầu thế giới

  4.dịch vụ chia làm mấy nhóm ngành?

  5. ngành công nghiệp nào là cơ sở để phát triển công nghiệp hiện đại?

  6. nhân tooosanhr hửng đến quy mô cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp là các nhân tố nào?

  7. khu vực có lưu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới?

  8. nơi có đội ngũ lao động kĩ thuật ngành nghề là điều kiện để phát triển và phân bố ngành công nghiệp nào?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao các khu công nghiệp tập trung có xu hướng dời về phía biển?

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong cơ cấu ngành công nghiệp điện, nhiệt điện chiếm tỉ lệ cao cao hơn hẳn so với thuỷ điện vì sao?

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số ở đị phương đối với vấn đề phát triển kinh tế-xã hội tài nguyên môi trường

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy