Đông Nam á

bởi Nguyễn Kim Tđ ngày 19/12/2017

nêu sự khác nhau về chế độ nước của sông ngòi giữa bán đảo trung ấn và quần đảo mã lai. Giair thích nguyên nhân sự khác nhau đó

làm ơn mọi người giúp mình nhé thứ 5 mình thi rồi

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan