So sánh sự phát triển kinh tế của khu vực Bắc Mĩ và Nam Mĩ

bởi Nguyễn Tuấn Anh 28/04/2019

so sánh sự phát triển kinh tế của khu vực bắc mĩ và nam mỹ

Câu trả lời (4)

 • Bắc Mĩ;

  +nông nghiệp:áp dụng nhiều kĩ thuật tiên tiến

  +số lượng lao đong ít sản xuất ra khối lượng lớn( để xuất khẩu) 

  +công nghiệp: có gần đủ tất cả các nghành , gồm công ngiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại

  +dịch vụ:phát triển mạnh mẽ

  NAM VÀ TRUNG MĨ:

  +nông nghiệp:còn nhiều lac hậu , mang tính chất độc canh, phụ thuộc vào nước ngaoif nhiều

  +công nhiệp:phất triển chậm hơn so vs kinh tế bắc mĩ, 

  +khái thác khoáng sãn phất triển mạnh(do tư bản nước ngoài )

  dịch vụ; kem phất triển

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bắc Mĩ;

  +nông nghiệp:áp dụng nhiều kĩ thuật tiên tiến

  +số lượng lao đong ít sản xuất ra khối lượng lớn( để xuất khẩu) 

  +công nghiệp: có gần đủ tất cả các nghành , gồm công ngiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại

  +dịch vụ:phát triển mạnh mẽ

  NAM VÀ TRUNG MĨ:

  +nông nghiệp:còn nhiều lac hậu , mang tính chất độc canh, phụ thuộc vào nước ngaoif nhiều

  +công nhiệp:phất triển chậm hơn so vs kinh tế bắc mĩ, 

  +khái thác khoáng sãn phất triển mạnh(do tư bản nước ngoài )

  dịch vụ; kem phất triển

  bởi Đinh Trí Dũng 07/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • *Bắc Mĩ:

  +Nông nghiệp:áp dụng nhiều kĩ thuật tiên tiến

  +Số lượng lao động ít sản xuất ra khối lượng lớn( để xuất khẩu)

  +Công nghiệp: có gần đủ tất cả các nghành , gồm công ngiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại

  +Dịch vụ:phát triển mạnh mẽ

  *NAM VÀ TRUNG MĨ:

  +Nông nghiệp:còn nhiều lac hậu , mang tính chất độc canh, phụ thuộc vào nước ngoài nhiều

  +Công nhiệp:phất triển chậm hơn so vs kinh tế bắc mĩ,

  +Khái thác khoáng sãn phất triển mạnh(do tư bản nước ngoài )

  +Dịch vụ; kém phát triển

  bởi . Tps . 05/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan