noi dung thi hoc ki 1

bởi Ngọc Hằng ngày 23/12/2017

hướng thổi chiếm ưu thế của Tín Phong nửa cầu Bắc từ khu vực dãy Bạch Mã trở vào Nam từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là ?

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan