Hỏi đáp Đại học

Hỏi đáp

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • na na

  Bài 18- Cấu tạo chất: "Một vi hạt chuyển động trong giếng thế một chiều, có độ rộng a = 10 nm, được mô tả bởi một hàm sóng: ᴪ = 2asinπax với n = 1. Xác định xác suất tìm thấy vi hạt trong khoảng x = 4,95 nm đến 5,05 nm."

  Bài làm:

  Xác suất tìm đc vi hạt chuyển động trong giếng thế một chiều , được mô ta bởi một hàm sóng là: \(XS=\int^{x2}_{x1}\) ᴪ2.dx

  Theo đầu bài ta có:

  \(XS=\int^{x2}_{x1}\left(\sqrt{\frac{2}{a}sin\frac{\pi x}{a}}\right)^2.dx=\int^{5,05}_{4,95}\left(\frac{2}{a}.sin\frac{\pi x}{a}\right)^{ }.dx=\frac{2}{\pi}.\int^{5,05}_{4,95}\left(sin\frac{\pi x}{a}\right).d\left(\frac{\pi}{a}x\right)\)

  \(\Leftrightarrow XS=-\frac{2}{\pi}\left(c\text{os}\frac{5,05\pi}{a}-c\text{os}\frac{4,95\pi}{a}\right)=9,57.10^{-6}\approx0,001\%\)

  "Kết quả em ra không giống đáp án trắc nghiệm, em đã thử vài lần mà không biết sai ở đâu. Thầy kiểm tra lại bài làm cho em với ạ"

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh

  Tính bước sóng của electron chuyển động trong nguyên tử hydro với vận tốc khoảng 10m/s?

  Trả lời :

  Năng lượng của electron :E = h.v//=m.v2.

  => Bước sóng của electron là : /\  =\(\frac{h}{m.v}\)\(\frac{6,63.10^{-34}}{9.1.10^{-31}.10^6}=7,28.10^{-10}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  Thầy và các bạn cho em hỏi câu này vs ạ

  Trong thể tích của một hệ keo Ag có 0,105g Ag. Giả sử hạt dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 2.10-6cm. Tính

  a/ Số hạt keo và nồng độ mol hạt của hệ

  b/ Bề mặt dị thể của hạt

  Khối lượng riêng của Ag là 1,05g.cm-3

  •  125.1014 hạt; 2,075.10-4 mol-hạt/lit; 286m2.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Bài 6_Cấu tạo chất: "Tính năng lượng electron 1s, 2s và 2p và năng lượng electron của nguyên tử oxy ở trạng thái cơ bản?"

  Bài làm:  Cấu hình nguyên tử Oxy là: $1s^22s^22p^4$1s22s22p4

  Ta tính hệ số chắn b và điện tích hiệu dụng Z*:

  Đối với orbital 1s: \(b=0,30\Rightarrow Z'=Z-b=8-0,3=7,7\) $b=1.0,30=0,30\Rightarrow Z^{\cdot}=Z-b=8-0,30=7,7$

  - Đối với orbital 2s và 2p: $b=5.0,35+2.0,85=3,45\Rightarrow Z^{\cdot}=Z-b=8-3,45=4,55$b=5.0,35+2.0,85=3,45Z'=Zb=83,45=4,55

  Công thức tính năng lượng electron hệ nhiều electron là: \(E=-13,6.\frac{Z'^2}{n^2}\left(eV\right)\)

  Vậy: 

  - Năng lương. electron 1s là : \(E_{1s}=-13,6.\frac{7,7^2}{1^2}=-806,344\left(eV\right)\)

  - Năng lượng electron 2s và 2p là: \(E_{2s}=E_{2p}=-13,6.\frac{4,55^2}{2^2}=-70,389\left(eV\right)\)

  - Năng lượng electron của nguyên tử oxy ở trạng thái cơ bản là : \(Z_e=-806,344.2+\left(-70,389\right).6=-2035,019\left(eV\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì

  "Áp dụng quy tắc Slater xác định điện tích hiệu dụng Z* đối với electron 1s, 2s và 2p của nguyên tử Oxy?"

  Bài làm: Cấu hình nguyên tử Oxy là: \(1s^22s^22p^4\)

  Ta tính hệ số chắn b và điện tích hiệu dụng Z*:

  Đối với orbital 1s: \(b=1.0,30=0,30\Rightarrow Z^{\cdot}=Z-b=8-0,30=7,7\)

  - Đối với orbital 2s và 2p: \(b=5.0,35+2.0,85=3,45\Rightarrow Z^{\cdot}=Z-b=8-3,45=4,55\)

  Đáp án là: 7,7;4,55 và 4,55

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ

  Áp dụng hệ thức bất định Heisenberg để tính độ bất định về vị trí cho trường hợp electron chuyển động trong nguyên tử với giả thiết Δvx = 106 m/s. Cho biết me = 9,1.10-31 kg; h = 6,625.10-34 J.s.

  Bài Giải:

  Ta có hệ thức Heisenberg là :

  \(\Delta p_x\).\(\Delta x\) \(\ge\frac{h}{2\pi}\)

  \(p_x\): là động lượng của electron chuyển động trong nguyên tử (kg.m/s)

  x: là tọa độ (m)

  Ta có :   \(\Delta p_x\).\(\Delta x\)  \(=m.\Delta x.\Delta v_{x_{ }}\)\(\le\frac{h}{2\pi}\)

  Vậy vị trí của electron chuyển động trong nguyên tử được xác định là:   \(\Delta x\le\frac{h}{2.m.\pi.\Delta v_x}=\frac{6,625.10^{-34}}{2.\pi.10^6.9,1.10^{-31}}\approx1,2.10^{-10}\)(m)

  hay là : \(1,2A^o\)

  " Thưa thầy, đây là bài giải của em cho bài 2 trong phần cấu tạo chất. Trình bày bài như thế này có được không ạ? Thầy bổ sung cho em với ạ. "

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên

  thầy cho e hỏi bài này với ạ

  Chất hp là (AgI)m , dung dịch gồm có: I-, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+ thì ion nào sẽ được ưu tiên hp lên bề mặt rắn?   I-  Cl-  Ca2+  Mg2+

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào

  Tìm hàm bán kính và năng lượng của các electron ở từng lớp cũng như năng lượng toàn phần trong nguyên tử O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy