Hoá học 12

bởi Nguyễn Thị Quỳnh Chi ngày 12/02/2018

Khi cho Ag,Cu,CuO,Al,Fe vào dung dịch ãit HCL thì các chất đều bị tan hết là ? 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Trong các loại mạch điện 3 pha thực tế hay sử dụng mạch nào ? Vì sao ?

 • 1/ Một máy biến áp 3 pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 21000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn biến áp được nối theo kiểu ∆/Y0 được cấp điện bởi nguồn 3 pha có Ud=22 KV. Tính :

  a/ Tính hệ số biến áp pha và biến áp dây?

   

  b/ Điện áp pha và điện áp dây của cuộn thức cấp Y0

   

   

   

   

 • Hoa tan hoan toan 18,08 gam hon hop chat rắn gồm Fe,Cu và một oxit Fe trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối có khối lượng m gam và 672 ml H2 (dktc).Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thu được 96,93 gam kết tủa. Mặt khác hoà tan hết 18,08 gam chất rắn trên trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,24 lit (dktc) hỗn hợp khí Yenl ạ gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol 7:3 .Giá trị m là 

   

   

   

 • Vận dụng bài học và nêu các bước để đưa hình của của ai đó lên truyền hình

 • Công Nghệ 12

  bởi Thu Thu ngày 12/12/2017 |   0 Trả lời

  1 cuộn dây thuần cảm cí trị số điện ấm = 0.4H mắc vào nguồn điện xoay chiều. TÍnh cảm kháng cuộn dây

 • triac va tirito

  bởi Minh Thư ngày 12/12/2017 |   0 Trả lời

  nguyên lí làm việc của triac khác với tirixto chỗ nào