Bài mở đầu

bởi Hoài Hoàng ngày 17/12/2017

vì sao hoạt động nông lâm ngư nghiệp của nước ta chiếm 50% tổng số lao động trong cả nước nhưng chỉ đóng góp vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước hơn 20% 

 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan