ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Reoder the words to make sentences

1. we have uniforms Do on Monday ? to wear

___________________________________________________________________

2. the post office ? next the supermarket Is to

___________________________________________________________________

3. May 16th ? little brother’s birthday Is your on

___________________________________________________________________

4. wakes Thomas in the morning early up.

___________________________________________________________________

5. interested in playing everyday. They are baseball

___________________________________________________________________

6. do of flowers What kinds you want to buy ?

___________________________________________________________________

7. pupils in your class ? are there How many

___________________________________________________________________

8. very much. I like new your bicycle

___________________________________________________________________

9. at night ? let your children Why go out do you

___________________________________________________________________

10. What language speak ? they do

___________________________________________________________________

ai trả lời,tôi ticks luôn

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 3: Reoder the words to make sentences

  1. we have uniforms Do on Monday ? to wear

  -> Do we have to wear uniforms on Monday?

  2. the post office ? next the supermarket Is to

  -> Is the post office next to the supermarket?

  3. May 16th ? little brother’s birthday Is your on

  -> Is your little brother's birthday on May 16th?

  4. wakes Thomas in the morning early up.

  -> Thomas wakes up in the early morning.

  5. interested in playing everyday. They are baseball

  -> They are interested in playing baseball everyday.

  6. do of flowers What kinds you want to buy ?

  -> What kinds of flowers do you want to buy?

  7. pupils in your class ? are there How many

  -> How many pupils are there in your class?

  8. very much. I like new your bicycle

  -> I like your new bicycle very much.

  9. at night ? let your children Why go out do you

  -> Why do you let your children go out at night?

  10. What language speak ? they do

  -> What language do they speak?

    bởi Trần phước Lành 24/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1