Bài tập 4 trang 95 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 95 sách GK Hóa lớp 12

Sản xuất thủy tinh như thế nào? Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình nấu thủy tinh?

Gợi ý trả lời bài 4

Các phương trình phản ứng để sản xuất thủy tinh:

CaCO3 → CaO + CO2

CaO + SiO2 → CaSiO3

Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2

Thành phần chính của thủy tinh thường là Na2SiO3 và CaSiO3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 95 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ