YOMEDIA

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 112 sách GK Hóa lớp 12

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

a, HO-CH2-CH3

b, CH3-O-CH3

c, CH2(OH)-CH3

d, CH3-CH2-OH

e, CH3-O-CH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH.

Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Lê Minh Hải
    Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4và C2H2qua dung dịch brom dư,thấy còn 1,68lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trongamoniac thấycó 24,24 g kết tủa. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn). a) Viết các phương trình hóa học xảy ra? b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?
    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nguyễn Vân

    Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam hợp chất hữu cơ A.Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2(ở đktc) và 8,1 gam H2O.Xác định công thức cấu tạo của A(biết A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất)

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>