Bài tập 3 trang 116 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 116 sách GK Hóa lớp 12

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (đktc). Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết thể tích các khí đo ở đktc?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Số mol metan đem nhiệt phân là:

\(n_{CH_{4}} = \frac{11,2 }{22,4} = 0,5 \ mol\)

Phương trình phản ứng:

CH4     +   2O2     →   CO2 + 2H2O

1 mol        2 mol         1 mol

0,5 mol →  ? mol         ? mol

Số mol Oxi phản ứng là:

nO2 = 1 mol

Số mol CO2 tạo thành là:

nCO2 = 0,5 mol

Thể tích khí Oxi cần dùng là:

VO2 = 1 x 22,4 = 22,4 lít

Thể tích khí cacbonic tạo thành là:

VCO2 = 0,5 x 22,4 = 11,2 lít

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 116 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • My Le

  ​B1: nhiệt phân m(g) KClO3 thu đcV(l) khí O2 (đktc) đủ để đốt cháy hết 4,48 l khí CH4 (đktc) .Tìm m ,V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí gas bằng không khí thu được 44,8 m3 COvà 33,6 m3 hơi   H2O các khí hơi ở điều kiện tiêu chuẩn oxi chiếm 21% thể tích không khí

  Tính thể tích không khí tối thiểu cần để đốt hỗn hợp khí gas trên

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn