Bài tập 3 trang 116 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 116 sách GK Hóa lớp 12

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (đktc). Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết thể tích các khí đo ở đktc?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Số mol metan đem nhiệt phân là:

\(n_{CH_{4}} = \frac{11,2 }{22,4} = 0,5 \ mol\)

Phương trình phản ứng:

CH4     +   2O2     →   CO2 + 2H2O

1 mol        2 mol         1 mol

0,5 mol →  ? mol         ? mol

Số mol Oxi phản ứng là:

nO2 = 1 mol

Số mol CO2 tạo thành là:

nCO2 = 0,5 mol

Thể tích khí Oxi cần dùng là:

VO2 = 1 x 22,4 = 22,4 lít

Thể tích khí cacbonic tạo thành là:

VCO2 = 0,5 x 22,4 = 11,2 lít

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 116 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lê Tín

  giải giúp tui:

  TÍNH THỂ tích CH4 ; thể tích không khí biết khí CO2 sinh ra là 8,96 lít ( Vkhí đo ở đktc và Vkhông khí = 5 Voxi)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • My Le

  Hột hợp chất A gồm FeS2;FeS;CuS được hòa tan vừa đủ trong một dung dịch có chứa 0,33molH2SO4 đặc nóng . Thu được 7,28lítSO2(đktc) và dung dịch B . Nhúng một thanh sắt nặng 50gam vào dung dịch B , phản ứng xong nhấc thanh sắt ra đem cân thấy khối lượng thanh sắt lúc này là 49,48 và còn lại dd C .
  a) Xác định khối lượng các chất có trong A ( coi lượng đồng được đẩy ra bám hết lên thanh sắt )
  b) Viết PTPƯ xảy ra (nếu có ) khi cho dd C lần lượt tác dụng với dd NaOH;ddK2S;khíCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Cho hiđrocacbon X có công thức phân tử CnH2n+2 (có tính chất tương tự metan) tác dụng với clo (ánh sáng) thu được 15,75 gam hỗn hợp các sản phẩm thế monoclo và điclo. Khí HCl sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước sau đó trung hòa bằng dung dịch NaOH thấy tốn hết 250 ml dung dịch NaOH 1,2M. Xác định công thức phân tử của X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  ​B1: nhiệt phân m(g) KClO3 thu đcV(l) khí O2 (đktc) đủ để đốt cháy hết 4,48 l khí CH4 (đktc) .Tìm m ,V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí gas bằng không khí thu được 44,8 m3 COvà 33,6 m3 hơi   H2O các khí hơi ở điều kiện tiêu chuẩn oxi chiếm 21% thể tích không khí

  Tính thể tích không khí tối thiểu cần để đốt hỗn hợp khí gas trên

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn