YOMEDIA

Bài tập 3 trang 116 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 116 sách GK Hóa lớp 12

Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (đktc). Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết thể tích các khí đo ở đktc?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Số mol metan đem nhiệt phân là:

\(n_{CH_{4}} = \frac{11,2 }{22,4} = 0,5 \ mol\)

Phương trình phản ứng:

CH4     +   2O2     →   CO2 + 2H2O

1 mol        2 mol         1 mol

0,5 mol →  ? mol         ? mol

Số mol Oxi phản ứng là:

nO2 = 1 mol

Số mol CO2 tạo thành là:

nCO2 = 0,5 mol

Thể tích khí Oxi cần dùng là:

VO2 = 1 x 22,4 = 22,4 lít

Thể tích khí cacbonic tạo thành là:

VCO2 = 0,5 x 22,4 = 11,2 lít

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 116 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Quá

  Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít Metan (CH4) ở đktc

  a, Tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên

  b, Dẫn toàn bộ sản phẩm của phản ứng trên vào nước vôi trong dư. Tính khối lượng chất rắn thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  1, tỉ khối hơi của một ankhan đối với khí metan là 1,875 . Công thức phân tử ankan là gì?

  2, khi đót cháy hoàn toàn một thể tích hidrocacbon X thu dc thể tích khí CO2 = thể tích khí hidrocacbon X khi đem đốt . hidrocacbon đó là gì ?

  3, đót cháy một hidrocacbon thu dc sô mol H2O gâp 2 lần số mol CO2 . công thức phân tử là j /

  4, cho khí metan tác dụng với oxi CH4 + O2 -> CO2 + H2O

  tổng hệ số của PTHH

  xin giúp ạ . mk cần rất gấp . cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  viết tất cả các công thức cấu tạo và phản ứng trùng hợp của C3H6 và C4H8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để :

  a/ Thu được khi CH4 .

  b/ Thu được khí CO2 .

  HELP ME !!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Hỗn hợp A gồm C2H6 và hydrocacbon X (CnH2n-2). Dẫn 5 gam A qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng 2 gam và khối lượng brom giảm 16 gam. Công thức cấu tạo của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Đốt cháy hoàn toàn m g CH4 trong lượng õi dư thu được sp gồm CO2 và nước . hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 thu đc 23,64 g kết tủa . tiếp tục nung nóng dung dịch sau pư thu được 19,7 g kết tủa . Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  đốt cháy toàn bộ 1,6 g khí CH4 rồi dẫn toàn bộ khí thu được vào 220 mol dd Canxihidroxit vừa đủ. Tính nồng độ mol dd Canxihidroxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA