ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 104 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 5 trang 104 SGK Hóa học 12 nâng cao

a. Cho thí dụ về các loại polime có tính dẻo, tính đàn hồi và tính dai bền có thể kéo thành tơ

b. Cho thí dụ về các phản ứng cắt mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch polime.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Polime có tính dẻo: PE, PVC, poli(metylmetacrylat)

Polime có tính đàn hồi : cao su thiên nhiên, cao su buna

Polime có tính dai, bền : nilon – 6,6; tơ lapsan ,...

Câu b:

Phản ứng cắt mạch

(-HN-CH2-CO-)n + nNaOH → nH2N-CH2-COONa

Phản ứng giữ nguyên mạch

Phản ứng tăng mạch:

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 104 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thụy Mây

  giải chi tiết giúp e nhé :)


  Câu 6: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

  A. CH2 =CHCOOCH3.           B. CH2=C(CH3)COOCH3.
  C. C6H5CH=CH2.                  D. CH3COOCH=CH2.

  Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại:

  A. Sr.            B. Li.          C. Ba.             D. Zn.

  Câu 8: Hình bên minh họa cho thí nghiệm xác định sự có mặt của C và H trong hợp chất hữu cơ.Chất X và dung dịch Y (theo thứ tự) là:

  A. CaO, H2SO4 đặc.                       B. Ca(OH)2, H2SO4 đặc.
  C. CuSO4 khan, Ca(OH)2.             D. CuSO4.5H2O, Ca(OH)2.

  Câu 9: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với metan bằng 6,25 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16).

  A. 2.          B. 4.             C. 3.              D. 5.

  Câu 10: Trong số các dung dịch: KHCO3, NaCl, C2H5COONa, NH4NO3, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là:

  A. NaCl, C6H5ONa, C2H5COONa.         B. NH4NO3, C2H5COONa, NaHSO4.
  C. KHCO3, NH4NO3, NaCl.                   D. KHCO3, C6H5ONa, C2H5COONa.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung

  Tơ tằm, len đều là các poliamit đúng hay sai ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit cần dùng là:

       A. 160 kg.                           B. 430 kg.                        C. 103,2 kg.                      D. 113,52 kg.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Em muốn hỏi bài này, mn chỉ em với.

  Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất (H) như sau :

  Metan  Axetilen Vinyl clorua Poli(vinyl clorua).

  Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn PVC là :

       A. 5589,08 m3                    B. 1470,81 m3                   C. 5883,25 m3                      D. 3883,24 m3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Các bạn cho mình vài suy nghĩ về bài này dc không? Đang bơ vơ, lơ ngơ 

  Cao su buna - N (hay cao su nitrile; NBR) là loại cao su tổng hợp, có tính chịu dầu cao, được dùng trong ống dẫn nhiên liệu; sản xuất găng tay chuyên dụng,.... Để xác định tỉ lệ mắc xích butađien ( CH = CH - CH = CH) và acrilonitrin (CH = CH - CN) trong cao su nitrile, người ta đốt mẫu cao su này trong lượng không khí vừa đủ (xem không khí chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích); thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, N2, H2O (trong đó CO chiếm 14,222% về thể tích). Tỉ lệ mắc xích butađien và acrilonitrin trong cao su nitrile là:

  A. 4 : 3.                           B. 3 : 4.                           C. 5 : 4.                            D.        1 : 3.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • sap sua

  Polime

  bởi sap sua 28/07/2017

  Bạn ơi, giúp với ..................

  Phát biểu nào sau đây là đúng ?

       A. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

       B. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

       C. Tất cả các polime đều bị nóng chảy tạo ra chất lỏng nhớt.

       D. Các polime đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Dương Quá

  Các bạn ơi, làm sao nhớ hết phần lí thuyết cacbohidrat đây? Câu này, giúp mình với.

  Chọn nhận xét đúng:

  A. Tơ tằm, sợi bông, tơ visco là những polime có nguồn gốc từ xenluloz

  B. Cao su là vật liệu polime không có tính đàn hồi

  C. Capron, nilon-6, nilon-6,6; etylen-terephtalat đều là các polime trùng ngưng.

  D. Xenluloz trinitrat, tơ visco đều là polime nhân tạo

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Chai Chai

  Các bạn giúp mình bài tập này với nhé. Thanks.

  Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thủy tinh hữu cơ plexiglas là 36720 và 47300 dvC. Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử mỗi chất trên là:

  A. 680 và 550.

  B. 680 và 473.

  C. 540 và 473.

  D. 540 và 550.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON