ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 12 nâng cao

Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc.

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc.

C. Đun sôi hỗ hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cố thủy tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Để điều chế etyl axetat người ta đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc.

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Vinh

  Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm –COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết dôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

  Em cảm ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  kurumi tokisaki

  X là este thơm có CTPT C9H8O4. khi thủy phân hoàn toàn X trong môi trường kiềm tạo ra 3 muối hữu cơ và nước. Số đòng phân cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phạm Ngân

  Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữu cơ Z,Y. Muốn trung hoà lượng axit tạo ra từ 13.92 gam X phải dùng 15 ml dung dịc NaOh  0,5M. Để xà phòng hoá lượng ests còn lại phải dùng thêm 225 ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu oxi hoá Y sẽ được một anđehit có mạch phân nhánh. Khi hoá hơi 0,4 gam Z được thể tích bằng thể tích của 0,214 gam O2. ct của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tố Như

  số este có công thức C9H8o2 thỏa mãn điều kiện tác dụng với NaOH dư cho 2 muối cộng với Br theo tỉ lệ 1:1

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • A La

  Mn ơi, giúp mình đi. Đề bài như này nè.

  Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là:

       A. 53,2                          B. 52,6                          C. 42,6                          D. 57,2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lưu Xuân Xuân

  cho 8,8g este etyl axetat phản ứng với 150ml naoh 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch  thu được khối lượng chất rắn khan là bn

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Mn giải đáp cho em câu này với ạ. Chả cho dữ kiện, số liệu gì thì tính sao giờ? 

  Thủy phân este có công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

       A. . etyl axetat              B. . rượu etylic.             C. rượu metylic.            D. axit fomic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Câu này làm như nào mn???? Please tell me why??????

  Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với  Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170°C không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng?

       A. Trong X có ba nhóm  –CH3

       B. Chất Z không làm mất màu dung dịch nước brom.

       C. Chất Y là ancol etylic.

       D. Phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Như Mai

  đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X cần 10,08 l O2 (đktc) thu được 5,4 g H20. cho toàn bộ sản phẩm vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu g kết tủa?

  A. 10g

  B.20g

  C.30g

  D.40g

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho em hỏi cái này với mn ơi. Help me please!!

  Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 2 este đa chức thì cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm các muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thì thu được muối cacbonat, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a gần với giá trị nào sau đây nhất ?

       A. 1,25                               B. 1,42                             C. 1,56                              D. 1,63

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Diệu Ngọc Nguyễn

  thủy phân este X trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ y và Z. từ y có thể chuyển hóa thành z bằng một phản ứng. chất x là?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Mọi người giải đáp cho mình bài này đi ạ. Cảm ơn nhiều nhiều.

  Một hỗn hợp gồm hai este đều đơn chức, có 3 nguyên tố C, H, O. Lấy 0,25 mol hai este này phản ứng với 175ml dung dịch NaOH 2M đun nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 28,6 gam hai muối hữu cơ. Cho biết khối lượng muối này bằng 1,4655 lần khối lượng muối kia. Phần trăm khối lượng của oxi trong anđehit là 27,58%. Xác định công thức cấu tạo của hai este.

  A. CH3COOCH=CH2 và HCOOC6H5   

  B. HCOOCH=CH2 và CH3COOC6H5

  C. HCOOCH=CH-CH3 và HCOOC6H5

  D. Kết quả khác

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trịnh Việt Lãm

  x là este của axit a và ancol đơn chức b. đun nóng 32,34g x với dung dịch naoh dư đến khi phản ứng hoàn toàn. cô cạn dung dịch thu được chất rắn y và ancol b. đun ancol b với h2so4 đặc thu được. 12,0736 lít khí z ở27,3 oc, 1 atm và dz/b = 0,609. nung y với vôi tôi xút thu được 5,488 lít khí t duy nhất có tỷ khối với hidro bằng 8. công thức cấu tạo của x là?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Bùi Duy Nam

  Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loai nhóm chức, thu được 22,68 gam nước. Mặt khác, đun nóng 42,48 gam X càn dùng 420 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z gồm 2 muối của 2 axit đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng tăng 18,75 gam. Xác định phần trăm khối lượng este có khối lượng lớn trong X

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • trần hoàng nhi nhisb

  Cho 0.05 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tac dung vừa đủ 120 ml dung dịch NaOH 0.5M thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối vá 1 ancol. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol hỗn hợp X trên được 14.08 gam CO2. CTCT hat este la :
   A.CH3COOC2H5; C2H5COOC2H5
   B.HCOOCH3; HCOOC6H4CH3
   C.CH3COOCH3; Ch3COOC6H5
   D.HCOOCH3; HCOOCH2C6H5

  mọi người giải giúp mình với ,cảm ơn.......

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Phạm Ngọc

  Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 9,408 lít CO2 và 7,56g H2O, thể tích oxi cần dùng là 11,76 lít (ở đktc). Biết este này do một axit đơn chức và rượu đơn chức tạo nên. Cho biết CTPT của este: 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Hùng

  Lí thuyết Este

  bởi Lê Hùng 16/06/2017

  Câu 1 : câu nào sau đây KHÔNG đúng
  A.este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit vì có liên kết Hidro phân tử
  B.Este không tan trong nước vì không tạo được liên kết Hidro vời nước
  C.Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tạo ra nó vì este dễ bay hơi
  D.Axit sôi ở nhiệt độ cao vì có liên kết hidro liên phân tử giữa các axit phân cực

  Câu 2:cho 0.01 mol este hữu cơ mạch hở X p/ứ vừa đủ với dd chứa 0.03 mol KOH,X là
  A đơn chức B hai chức C ba chức D không xác định


   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Shinichi Kudo

  thủy phân hỗn hợp etyl axetat và etyl fomat trong dung dich NAOH đun ngón , sau phản ứng thu được

  A. 1 muối và 1 ancol 

  B. 1 muối và 2 ancol

  C. 2 muối và 1 ancol

  D. 2 muối và 2 ancol

   

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Kuku Ha's

  chia m gam một este X thành hai phần bằng nhau.phần 1 bị đốt cháy hoàn toàn thu được 4,48l CO2 và 3,6 g H2O.phần 2 t/d vừa đủ với 100ml dd NAOH 0,5M.giá trị của m là:

  A.2,2        B.6,4

  C.4,4        D.8,8

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hồ Thị Minh Thư

  Cho các chất sau chất nào có nhiệt sôi thấp nhất

  A   HCOOCH3

  B   HCOOC6H5

  C   CH3COOC2H5

  D   CH3COOCH3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Các bạn ơi, giúp mình giải bài này với. Bài tập của em mình hỏi bài mà mình bí quá. Mong mọi người giúp đỡ và cám ơn rất nhiều.

  Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2CO3, va m gam H2O. Giá trị của m là:

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Dell dell

  Em chào anh/chị . Em có câu trắc nghiệm dữ kiện ít như thế này làm sao đi đến kết luận được ạ? Mong mọi người giúp đỡ a. Em cảm ơn!

  X là một este của glixerol với axit đơn chức Y. Công thức đơn giản nhất của X là C3H4O3. Axit Y là:

  A. Axit crylic

  B. Axit fomic

  C. Axit benzoic

  D. Axit axetic

  Theo dõi (0) 9 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1