YOMEDIA

Bài tập 4 trang 143 SGK nâng cao Hóa học 12

Bài tập 4 trang 143 SGK nâng cao Hóa học 12

Từ MgCO3 điều chế Mg.

Từ CuS điều chế Cu.

Từ K2SO4 điều chế K

(các chất trung gian tùy ý chọn)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

* Từ MgCO3 → Mg

MgCO3 + 2HCl → MgCl+ CO2 + H2O (1)

MgCl2 (đpnc) → Mg + Cl2   (2)

* Từ CuS → Cu

2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2   (1)

H2 + CuO → Cu + H2O  (2)

* Từ K2SO4 → K

K2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2KCl (1)

2KCl (đpnc) → 2K + Cl (2)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 143 SGK nâng cao Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA