AMBIENT

Bài tập 5 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 5 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

Dung dịch nước của chất A làm quỳ tím hóa xanh, còn dung dịch nước của chất B không đổi màu quỳ tím. Trộn lẫn dung dịch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. A và B có thể là:

A. NaOH và K2SO4

B. K2CO3 và Ba(NO3)2

C. KOH và FeCl3

D. Na2CO3 và KNO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Chọn B.

- Dung dịch K2CO3 làm quỳ tím hóa xanh vì tạo từ bazơ mạnh và axit yếu.

- Dung dịch Ba(NO3)2 không làm đổi màu quỳ tím vì tạo từ axit mạnh và bazơ mạnh.

- Trộn 2 dd trên ta thu được kết tủa là BaCO3

PTHH: K2CO3  +  Ba(NO3)2  →  BaCO3↓  +  2KNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>