AMBIENT

Bài tập 4 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 4 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

Có một hỗn hợp khí gồm cacbon đioxit và lưu huỳnh đioxit. Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Chứng minh sự có mặt CO2, SO2 trong hỗn hợp:

- Dẫn hỗn hợp trên qua dung dịch Br2 dư

Nếu dung dịch Br2 bị mất màu ⇒ hỗn hợp có chứa SO2.

PTHH: SO+ Br+ 2H2O → H2SO+ 2HBr

- Dẫn khí còn lại qua dung dịch Ca(OH)2 dư

Nếu thấy có kết tủa trắng ⇒ hỗn hợp có CO2.

PTHH: CO+ Ca(OH)→ CaCO+ H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>