AMBIENT

Bài tập 3 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 3 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11

a) Làm thế nào để loại các tạp chất là hơi nước và CO2 có trong CO?

b) làm thế nào để chuyển NaHCO3 thành Na2CO3, Ca(HCO3)2 thành CaCO3 và ngược lại?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Để loại tạp chất là hơi nước và CO2 có trong khí CO ta dẫn hỗn hợp trên vào dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 và H2O bị hấp thụ, ta thu được CO.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu b:

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Na2CO+ CO+ H2O → 2NaHCO3

Ca(HCO3)→ CaCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 88 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>