AMBIENT

Bài tập 12 trang 247 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 12 trang 247 SGK nâng cao Hóa học 11

Hãy viết công thức cấu tạo các chất mà hô hình của chúng cho dưới đây:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

a) CH3COOH

b) CH3CH2CH2CH3

c) CH3CH2OH

d) CH2OHCHOHCH2OH

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 247 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>