RANDOM

Bài tập 1 trang 87 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 1 trang 87 SGK nâng cao Hóa học 11

Khi nung nóng kẽm oxit với than cốc thì tạo thành một chất khí cháy được. Viết phương trình hóa học.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương trình hóa học:

ZnO + C → Zn + CO   (đk: nhiệt độ)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 87 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA