AMBIENT

Bài tập 1 trang 246 SGK nâng cao Hóa học 11

Bài tập 1 trang 246 SGK nâng cao Hóa học 11

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của nhóm cacbonyl, và nhận xét sự khác nhau giữa nhóm chức anđehit và nhóm xeton.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Đặc điểm và cấu trúc anđehit và xeton

- Nguyên tử C mang liên kết đôi có trạng thái lai hóa sp2.

- Liên kết đôi C=O gồm 1 liên kết σ bền và 1 liên kết π không bền.

- Liên kết C=O bị phân cực.

Trong cacbonyl trong phân tử xeton có cấu trúc tương tự nhóm cacbonyl trong phân tử anđehit. Tuy nhiên, nguyên tử cacbon trong phân tử xeton bị chướng ngại lập thể, liên kết C=O trong phân tử xeton ít phân cực hơn so với anđehit.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 246 SGK nâng cao Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>