ADMICRO

Hỏi đáp về Axit sunfuric - Muối sunfat - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Axit sunfuric - Muối sunfat Axit sunfuric - Muối sunfat các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (609 câu):

VIDEO
 • Lan Ha Cách đây 3 năm

  1) tính khối lượng  Ba3(PO4)2 biết \(mBa-mP=209.4g\)

  2) cho 14,3g trong đó  có FeCO3 và Al kết hợp với H2SO4 dư thấy tạo thành 0.25 mol hỗn hợp bay hơi . tính % khối lượng Al ; % khối lượng FeCO3

  ( m.n giúp mk 2 bài này với ...thank nhiều )

  18/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Mai Anh Cách đây 3 năm

  trộn dung dịch chứa 20,8 gam bari clorua (BaCI2) vào dung dịch chứa 14,2 gam natri sunfar (Na2SO4) thu được sản phẩm trong đó có 23,3 gam bari sunfar (BaSO4) và m gam natri clorua (NaCI).Hãy tính giá trị của m.

  giúp mình nhé hahavuihihi

  09/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 3 năm

  cho 13,8g Na vào 100g dung dịch H2SO9,8% ta thu được V lít khí H2 đktc. tính V, C% dung dịch sau phản ứng

   

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco Cách đây 3 năm

  axit H2SO4 100% hấp thụ SO3 tạo ra oleum theo phương trình H2SO4 + SO3 -> H2SO4.nSO3 . Hòa tan 6,76 gam gam oleum vào nước thành 200 ml dung dịch H2SO4 . 10 ml dung dịch trung hòa vừa hết 16 ml dung dịch NaOH 0,5 M a- tính n b- tính hàm lượng % SO3 trong oleum c- cần có bao nhiêu gam oleum có hàm lượng SO3 như trên để pha vào 100 ml dung dịch H2SO4 40% , d= 1,31 g/ml để tạo ra oleum có hàm lượng SO3 là 10%.

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 3 năm

  cho 200g dd H2SO4 14% tác dụng với Al dư . tính khối lượng muối Al2(SO4)3 thu được

  13/09/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 3 năm

  cho hỗn hợp gồm 5,4g một kim loại A và 3,6g Mg tác dụng vừa đủ với 450ml dd H2SO4 loãng thu được 10,08 lít hidro

  a) xác định tên nguyên tố A

  b)xác định nồng độ mol của dd H2SO4 và đ thu được sau phản ứng(giả sử thể tích dd không đổi)

   

  07/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 3 năm

  lượng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để dc 100 gam dd H2SO4 20% là?

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 3 năm

  cho 5,9 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al tác dụng với H2SO4 đặc , nguội dư thì khí SO2 thoát ra đủ làm mất màu 50 ml dung dịch Br2 1M . Tổng số mol của hỗn hợp 2 kim loại trên là bao nhiêu ?

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 3 năm

  từ 1,6 tấn quặng pirit sắt có chứa 60% FeS2 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn axit H2SO? Biết hiệu suất của quá trình phản ứng là 80% .

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 3 năm

  hòa tan 8,6 gam oleum X vào nước được dung dịch Y . Để trung hòa dung dịch Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M . Công thức của oleum X là gì ?

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 năm

  cho 21,6 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 tác dụng hết với axit H2SO4  đặc , nóng thu được 3,36 lít khí SO2 duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn) . khối lượng của Fe và Fe2Otrong hỗn hợp lần lượt là bao nhiêu ?

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 3 năm

  có phương trình phản ứng : H2SO4 (đặc) + Mg  \(\rightarrow\) MgSO+ H2S + H2O . Tổng hệ số ( nguyên , tối giản ) của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên là bao nhiêu ?

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 3 năm

  cho 19,5 gam hh kim loại Fe và Al vào đ H2SO4 đun nóng . Sau khi các KL tan hết thu được đ Y và hh khí X ( chứa 2 khí ) , tỉ khối của X so với H2 bằng 13,4 . cho X sục vào 500ml đ NaOH 0,5 M tạo ra m gam muối , phần khí còn lại có thể tích là 6,72 l (dktc) . cho đ Y td với đ NaOH dư thu được 28,7 g kết tủa 

  a) tính m

  ​b) tính % khối lượng các KL trong hh ban đầu

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 3 năm

   

  Hòa tan hoàn toàn 1 oxit kim loại hóa trị 2 vào 1 lượng dung dịch H2SO4 20% đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch Y có nồng độ muối là 22,64%, xác định kim loại A . Giúp em với ạ :((

  P
  h
  n
  n
  g
  v
  i
  b
  a
  z
  ơ
  ,
  o
  x
  i
  t
  b
  a
  z
  ơ
  :
  O
  H
  -
  ,
  C
  O
  3
  2
  -
  ,
  H
  C
  O
  3
  -
  ,
  M
  x
  O
  y
  ,
  N
  H
  3
  ,
  -
  N
  H
  2
  .
  P
  h
  n
  n
  g
  v
  i
  b
  a
  z
  ơ
  ,
  o
  x
  i
  t
  b
  a
  z
  ơ
  :
  O
  H
  -
  ,
  C
  O
  3
  2
  -
  ,
  H
  C
  O
  3
  -
  ,
  M
  x
  O
  y
  ,
  N
  H
  3
   
  P

  13/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 3 năm

  Cân bằng phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron

  a)Cu+H2​SO4​ >>> CuSO4+SO4+H2​O ​

  ​b) C + H2SO4​ >>> CO2 + SO2 +H2​O

  ​em xin tran thanh cam on !!!!

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 3 năm

  Lượng SO3 cần thêm vào dung dịch H2SO4 10% để đuợc 100g dd H2SO4 20% . là bao nhiu gam ??

  04/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai Cách đây 3 năm

  Cho m gam oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,25 mol H2SO4 thu được dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc) sản phẩm khử duy nhất. Xác định m và công thức của oxit sắt .

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 3 năm

  hòa tan hoàn toàn 18,4g hỗn hợp Fe và Cu vào CuSO4 đặc nóng thì thu được 8,96l SO2.

  a) tính %khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  b) tính thể tích H2 thoát ra khi cho hh trên tác dụng với H2SO4 loãng

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 3 năm

  Cho 2,7g hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSOthu được dung dịch Y và 2,84 g chất rắn Z. Hòa tan hoàn toàn Z bằng H2SOloãng dư thu được một muối duy nhất . Thành phần % về khối lượng của Fe trong X là :

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 3 năm
  Cho 7,68 g Cu vào 200ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO). Cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là :

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh Cách đây 3 năm

   

  Giúp e bài này với a Cho 8.3 g hỗn hợp A gồm kim loại đồng nhôm magie tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 20% LOÃNG. Sau phản ung còn chất không tan B và thu được 5,6 lít khí đktc. Hòa tan hoàn toàn B trong H2SO4 đặc nóng dư thu 1,12 lít khí SO2 ở đkc 

   

  a  tính % số mol mỗi kim loại trong hỗn hop A

   

  b tinhs C% các chất có trong dd B biết H2SO4 phản ứng là vừa đủ 

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 3 năm

  Chỉ em câu này với cho 12,8 g Cu vào dd H2SO4 ddặc nóng dư . Dẫn toàn bộ khí SO2 sinh ra vào 125 ml dd NAOH 25% ( D= 1,28( g/ml) cho biết muôí nào được tạo thành? Tính nồng độ mol/lít của dd muối?

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 3 năm

  Giúp e bài này với a Cho 8.3 g hỗn hợp A gồm kim loại đồng nhôm magie tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 20% LOÃNG. Sau phản ung còn chất không tan B và thu được 5,6 lít khí đktc. Hòa tan hoàn toàn B trong H2SO4 đặc nóng dư thu 1,12 lít khí SO2 ở đkc 

  a  tính % số mol mỗi kim loại trong hỗn hop A

  b tinhs C% các chất có trong dd B biết H2SO4 phản ứng là vừa đủ 

  24/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 2 năm

  hỗn hợp A gồm 3 khí H2, H2S, SO2 có tỷ lệ mol tương ứng là 1:2:3. Trộn A với O2 dư trong bình kín xúc tác V2O5 rồi đốt cháy hoàn toàn A, làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng chỉ thu được 1 chất Y duy nhất. xác định công thức của Y

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  Hòa tan 19,2 g kim loại M bằng dd H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2. Lượng khí SO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 1 lít dd NaOH 0,7 M, cô cạn sau phản ứng thu được 41,8 g chất rắn khan. Xác định M

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON