YOMEDIA

Bài tập 8 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 8 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10

Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electorn của Fe. Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, mất ba electron thì các cấu hình electron tương ứng sẽ như thế nào?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Fe (Z = 26): 1s2 2s2 2p3s2 3p6 3d6 4s2

Fe2+ (Z = 26): 1s2 2s2 2p3s2 3p6 3d6

Fe3+ (Z = 26): 1s2 2s2 2p3s2 3p6 3d5

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA