AMBIENT

Bài tập 7 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 7 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 15, Z = 17, Z = 20, Z = 21, Z = 31.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố có:

Z = 15: 1s2 2s2p6 3s2 3p3

Z = 17: 1s2 2s2p6 3s2 3p5

Z = 20: 1s2 2s2p6 3s2 3p4s2

Z = 21: 1s2 2s2p6 3s2 3p6 3d1 4s2

Z = 31: 1s2 2s2p6 3s2 3p3 3d10 4s2 4p1

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 34 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>