YOMEDIA

Bài tập 7 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Bài tập 7 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10

Chất A là chất muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,2 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Hãy xác định công thức chứa A.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Đặt công thức của A là CaX2 (a mol), khối lượng mol nguyên tử của X là X

CaX2 + 2AgNO→ Ca(NO3)2 + 2AgX

  a                                            2a

Theo đề bài:

\(\left\{ \begin{array}{l}
(40 + 2X).a = 0,2\\
(108 + X).2a = 0,376
\end{array} \right.\)

Giải ra được X = 80. Vậy X là Br (brom). Công thức của A là CaBr2.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 142 SGK nâng cao Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>